ثروت و موفقیت یک شبه در کسب و کار (آیا می شود یک شبه پولدار شد؟)


ثروت و موفقیت یک شبه در کسب و کار 

در این جلسه به این پرسش پاسخ می دهم که آیا می شود یک شبه در کسب وکار موفق شد؟ آیا می شود یک شبه ثروتمند شد ؟یا اینکه هرکس یک شبه موفق وثروتمند شده است آیا از روش های نادرستی ثروتمند شده است؟

لطفا روی این لینک کلیک کنید:

 کل مرحله سوم دوره "ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"

  322        mp4        30:45min        30:45min        0        رایگان


49:00
بازدید : 6496
1:30:00
بازدید : 4140
8:25min
بازدید : 3723
4:41min
بازدید : 3326
2:56min
بازدید : 2882
24 min
بازدید : 2583
12:42min
بازدید : 2299
12:20min
بازدید : 1833
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید