برندسازی شخصی (personal branding) و انواع برند شخصی

برندسازی شخصی (personal branding) و انواع برند شخصی به زبان ساده

 

بحث پرسونال برندینگ (Personal Branding) یا برندسازی شخصی که از آن گاهی به‌عنوان سلف برندینگ (Self Branding) یاد می‌شود در جامعه در حال توجه و افزایش است، همه افراد به‌نوعی یک برند خاص هستند اما مسئله اصلی میزان شهرت و عمق و وسعت برندسازی این افراد است در این ویدئو گذری کوتاه و شاید سطحی به بحث برندسازی شخصی یا پرسنال برندینگ انداخته‌ام که شاید موضوع جالبی به نظر برسد.

زمان این فایل 70 دقیقه است که اعضاء محترم می توانند مشاهده نمایند.

انواع برندسازی های شخصی که در این فایل ذکر شده و توضیح داده شده است:

اولین نوع برندسازی شخصی "ظاهر برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 1

"کت و شلوار برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 2

"کلاه برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 3

"پوشش متفاوت برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 4

"مو و ریش و سبییل برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 5

"آرایش برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 6

"عینک برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 7

"تتو برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 8

"بدن برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 9

"تمیز برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 10

"شلخته برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 11

"لبخند برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 12

"ادعا برندینگ"

دومین نوع برندسازی شخصی "گفتار برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 13

"لحن و تن صدا برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 14

"تلفظ برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 15

"داد و بی داد برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 16

"صدای خسته برندینگ"

سومین نوع برندسازی شخصی "رفتار برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 17

"اصلاح گر برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 18

"نگاه برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 19

"راه رفتن برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 20

"زبان دست برندینگ"

چهارمین نوع برندسازی شخصی "احساس برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 21

"مهربان برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 22

"هیجان برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 23

"عصبانی برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 24

"هدیه برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 25

"اعتراض برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 26

"ساده برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 27

"بدبخت برندینگ"

پنجمین نوع برندسازی شخصی "شغل برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 28

"استاد برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 29

"تخصص برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 30

"مدیر برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 31

"کاسب برندینگ"

ششمین نوع برندسازی شخصی"عقیده برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 32

"هنرمند برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 33

"منتقد برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 34

"آگاه ساز برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 35

"به نظرمن برندینگ"

هفتمین نوع برندسازی شخصی "مدرک برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 36

"مدرک برندینگ"

هشتمین نوع برندسازی شخصی "عاریه برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 37

"بابا پولدار برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 38

"آشنا برندینگ"

نهمین نوع برندسازی شخصی "خاطره برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 39

"داستان برندینگ"

دهمین نوع برندسازی شخصی"وسایل برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 40

"وسایل برندینگ"

یازدهمین نوع برندسازی شخصی"ثابت برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 41

"ثابت برندینگ"

دوازدهمین نوع برندسازی شخصی "کپی برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 42

"کپی برندینگ"

سیزدهمین نوع برندسازی شخصی "ترکیب برندینگ"

برندسازی شخصی شماره 43

"ترکیب برندینگ"

 

 

بخشی از این جلسه را در اینجا می توانید تماشا کنید.

 

"دوره پایه عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار"

 

 

  438        mp4        70:45min        70:45min        0        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 6888
1:30:00
بازدید : 4300
4:41min
بازدید : 4121
8:25min
بازدید : 3935
2:56min
بازدید : 3012
24 min
بازدید : 2787
12:42min
بازدید : 2395
5:55min
بازدید : 2274
12:20min
بازدید : 1911
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید