ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت چهارم

ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت چهارم  (دوره کنترل ورودی های ذهن)

 
 
 
 
موضوع بسیار جالبی چند روز قبل پیش آمد، یکی از مراجعینم به من گفت "زندگیم شده مثل فیلم های دوران کودکیم، فیلم هایی که خیلی نگاهشون کردم!" همین یک جمله باعث شروع تحقیقات و بررسی هایی از جانب من شد. سوال اصلی این تحقیق این بود: چقدر فیلم ها، کتاب ها، اتفاقات مهم و تعریف های دیگران در آینده و زندگی امروز ما اثر دارد؟ آیا اثرش در حد یک آگاهی است یا برکل زندگی فرد تاثیر گذار است؟ در این فایل کوتاه جواب سوال را با مستنداتی خدمت شما اعلام می کنم. 
 
 
لطفا این فایل ها را نیز مشاهده نمایید:
 
 
  790        mp4        10:40min        10:40min        0        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 8653
8:25min
بازدید : 6968
5:55min
بازدید : 5412
1:30:00
بازدید : 5378
4:41min
بازدید : 5181
2:56min
بازدید : 3750
24 min
بازدید : 3693
12:42min
بازدید : 2928
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید