ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت چهارم

ورودی های ذهنمان را کنترل کنیم- قسمت چهارم  (دوره کنترل ورودی های ذهن)

 
 
 
 
موضوع بسیار جالبی چند روز قبل پیش آمد، یکی از مراجعینم به من گفت "زندگیم شده مثل فیلم های دوران کودکیم، فیلم هایی که خیلی نگاهشون کردم!" همین یک جمله باعث شروع تحقیقات و بررسی هایی از جانب من شد. سوال اصلی این تحقیق این بود: چقدر فیلم ها، کتاب ها، اتفاقات مهم و تعریف های دیگران در آینده و زندگی امروز ما اثر دارد؟ آیا اثرش در حد یک آگاهی است یا برکل زندگی فرد تاثیر گذار است؟ در این فایل کوتاه جواب سوال را با مستنداتی خدمت شما اعلام می کنم. 
 
 
لطفا این فایل ها را نیز مشاهده نمایید:
 
 
  416        mp4        10:40min        10:40min        0        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 7126
1:30:00
بازدید : 4444
4:41min
بازدید : 4260
8:25min
بازدید : 4080
2:56min
بازدید : 3082
24 min
بازدید : 2869
5:55min
بازدید : 2574
12:42min
بازدید : 2441
12:20min
بازدید : 1950
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید