دستورالعمل قطعی ثروتمندشدن - مرحله چهارم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروتساز، بخش اول


مرحله چهارم دوره ساخت و پرورش یک ذهن ثروتساز

(الگوی عملی تضمینی ثروتمندشدن - توضیحات مهم، بخش اول)

اگر در سخت ترین شرایط هستید و یا اینکه بهترین شرایط را دارید الگوی عملی این مرحله حالتان و اوضاع مالی تان را بهتر خواهد کرد

دوره عالی ساخت و پرورش یک ذهن ثروتساز به مرحله آخر خود رسید، در این مرحله راجع به نحوه رفتار و زندگی با یک ذهن ثروت ساز صحبت می‌کنم. خاصیت جالب و غیرمنتظره این مرحله این است که اگر شما آموزش‌های مربوط به مراحل قبل را دریافت کرده باشید، نگرش‌ها را در درونتان ایجاد کرده و تمرین‌ها را انجام داده باشید و ذهنتان را برای پیشرفت آماده کرده باشید، با دستورالعمل‌های این مرحله می‌توانید به ثروت و نتایج عالی برسید. و اگر مراحل قبل را تهیه نکرده باشید و یا این‌که تهیه‌کرده‌اید ولی تمرین‌ها را انجام نداده باشید، با دستورالعمل‌های این مرحله می‌توانید درآمدی بیشتر ازآنچه اکنون دارید، به دست بیاورید.

در این مرحله شما رفتارها و الگوهای عملی رفتارگرا را به دست می‌آورید که با انجام صحیح و پیوسته آن‌ها، شرایط مالی بهتری را تجربه می‌کنید و اگر مراحل قبل را تهیه و تمرین‌های مربوطه را انجام داده باشید، به درآمد و نتایج عالی دست می‌یابید. یعنی با دستورالعملی یکسان، بسته به ذهنی به‌دست‌آمده، نتایج متفاوتی را کسب می‌کنید ولی با انجام این دستورالعمل‌ها قطعاً به درآمد بیشتری دست پیدا خواهید کرد.

من مدت‌ها با افراد ثروتمند و موفق، نشست‌وبرخاست داشته‌ام و الگوهای رفتاری آن‌ها  و روش زندگی مالی‌شان را دیده و در این زمینه مطالعات زیادی انجام داده و با افراد موفق زیادی مصاحبه کرده‌ام، در همه این موارد الگوهای رفتاری و فکری مشخصی را در این افراد می‌توان دید، با این‌که ازلحاظ رفتاری و اخلاقی باهم متفاوت هستند.

آقای تی هارواکر در کتاب اسرار ذهن ثروتمند به این موضوع اشاره دارد و می‌گوید که افراد ثروتمند الگوی فکری مالی مشابهی دارند. و می‌گوید من در این کتاب الگوی فکری افراد ثروتمند را ارائه می‌دهم و نظریات و آگاهی‌هایی را در رابطه با افکار افراد ثروتمند ارائه می‌کند. ولی نقطه‌ضعفی که در کتاب وجود دارد و خود نویسنده هم آن را عنوان می‌کند این است که آقای تی هارواکر نمی‌گوید که به‌طور پیوسته چه‌کارهایی را باید انجام داد تا به نتیجه ملموس رسید. ایشان می‌گویند که این کار را در سمینارهایشان انجام می‌دهند و درواقع این کتاب پیش‌نیاز حضور در سمینار ایشان است. من با توجه به مطالعاتتم یک سری الگوهای عملی- رفتاری را ارائه می‌کنم که منجر به نتیجه می‌شوند. ریزه‌کاری‌هایی که ارائه می‌کنم کارهای عجیب‌وغریب و افسانه‌ای نیستند. این‌ها گلچین کارهایی هستند که منجر به ثروت می‌شوند. من از بین رفتارها و کارهای بی‌شمار، بهترین آن‌ها را انتخاب کرده‌ام و کاری کرده‌ام که این کارها مانند دانه‌های تسبیح، پشت سر هم و پیوسته باشند و فرد مراحل را پیوسته پیش می‌رود و با اتمام مراحل، به نتیجه مالی می‌رسد.

فقط باید مراحل را پیوسته و جزءبه‌جزء انجام بدهید. این مرحله می‌توان نقطه جهشی برای موفقیت و رشد شما باشد.

الگوی عملی تضمینی ثروتمندشدن - مرحله چهارم دوره ساخت و پرورش ذهن ثروتساز، بخش دوم

 

  618        mp4        7:49min        7:49min        0        رایگان


49:00
بازدید : 8653
8:25min
بازدید : 6968
5:55min
بازدید : 5412
1:30:00
بازدید : 5378
4:41min
بازدید : 5181
2:56min
بازدید : 3750
24 min
بازدید : 3693
12:42min
بازدید : 2928
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید