حلقه های کنترل کیفیت قسمت ششم


این جلسه یکی از بهترین جلسات در رابطه با حلقه های کنترل کیفیت و کامل کننده قسمت قبلی است

مباحث جلسه:

مثال های  روش کاربردی و عملی حلقه های کنترل کیفیتQCC

 حلقه های کنترل کیفیت واحد های ایرانی

خلاصه حلقه های کنترل کیفیتQCC

دلیل موفقیت ژاپن در اجرای حلقه های کنترل کیفیتQCC

جلسه بارش افکار breain storming  چیست
همچنین ببینید:

حلقه های کنترل کیفیت به زبان فارسی QCC جلسه پنجم 

  2337        MP4        12:20min                1        ویژه فروش        8000 تومان


49:00
بازدید : 8783
8:25min
بازدید : 7085
5:55min
بازدید : 5509
1:30:00
بازدید : 5467
4:41min
بازدید : 5263
2:56min
بازدید : 3833
24 min
بازدید : 3773
12:42min
بازدید : 2998
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید