انرژی مثبت که میگن اینه- فایل انگیزشی روحیه بخش مثبت


انرژی مثبت که میگن اینه- فایل انگیزشی روحیه  بخش مثبت 

اگه می خواهید دنیای خوب وزندگی خوبی داشته باشید اگه می خواهید حس خوبی داشته باشید باید خودتون رو در مدار انرژی مثبت نگه دارید، مراحل  ایجاد حس خوب می دونید چیه؟ ابتدا تکرار جملات مثبت و بعد اعمال ورفتار مثبت در همه ی ساعات زندگی 
هر روز این جملات  انگیزشی رو تکرار کنید :

"تصویر سازی زیبا در ذهنت بکن ، 

تصویر سازی خوب، نتیجه اش گفتگوی درونی خوبه 

گفتگوی درونی خوب، نتیجه اش باور خوبه

باور خوب ، نتیجه اش ایمان خوبه 

ایمان خوب ، نتیجه اش حس درونی خوبه

حس درونی خوب ، نتیجه اش اخلاق و رفتار خوبه 

اخلاق و رفتار خوب، نتیجه اش داشتن دنیای خوبه

داشتن دنیای خوب، نتیجه اش  زندگی خوبه "

زندگی تون زیبا و عالی و خوب با خردمندان همراه باشید بایک پادکست صوتی باتصویر زیبا و آهنگ  انرژی بخش از امید حاجیلی
خردمندان لبخند موفقیت

این فایل روهم مشاهده بفرمایید:


 انرژی مثبت با امید - فایل انگیزشی

  5062                                1        رایگان


49:00
بازدید : 8783
8:25min
بازدید : 7085
5:55min
بازدید : 5509
1:30:00
بازدید : 5467
4:41min
بازدید : 5263
2:56min
بازدید : 3833
24 min
بازدید : 3773
12:42min
بازدید : 2998
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید