الله الله یک مداحی خردمندانه برای ایام محرم


اعتقادات زمانی زیبا تر می شود که همراه با رفتار و گفتار خدا پسندانه و عقل پسند باشد، مداحی زیبایی رو تماشا بکنید نوای گرم دو مداح خود آقایان مصطفی محسن زاده،سروش رحمانی،و نوحه زیبایی اجرا کردند. 
 
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
*****
دل غمگین بشارت
غم عالم سرآید
برود این زمستان
خبر دیگر آید
الله الله می آید فصل امید
بر تاریکی می تازد صبح سپید
شب را صبحی دگر است
یاران وقت سحر است
برخیر ای اهل وفا
برخیز ای روح رها
*****
جور دیگر باید دید
دیده ها باید شست
تا کی جنگ و نفرت
این دوزخ هرجایی
زیر باران باید رفت
کینه ها را باید شست
باید پایان یابد این برزخ تنهایی
*****
برخیز تا بهم سازیم
از عشق عالمی سازیم
آن روز نوبهار آید
آن روز شهسوار آید
الله
الله الله
 
****
الله الله
فریاد از جور زمان
الله الله
فریاد اهل منان
در گمراهی سرگردان مانده بشر
بی رونق شد ایمان از فتنه و شر
وای از روزگار تنهایی
یارب کو دم مسیحایی
ناجی عالم کو
ناجی عالم کو
 
لطفا اینجا را هم مشاهده نمایید:
 

 

  7086        mp4        8:25min                1        رایگان


49:00
بازدید : 8785
8:25min
بازدید : 7087
5:55min
بازدید : 5509
1:30:00
بازدید : 5468
4:41min
بازدید : 5263
2:56min
بازدید : 3834
24 min
بازدید : 3774
12:42min
بازدید : 2999
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید