دوره هدف گذاری برای موفقیت و رسیدن به آرزوها در سال 1396 قسمت دوم

دوره هدف گذاری برای موفقیت و رسیدن به آرزوها

 

سلام، ویدئوی قسمت دوم باکمی تاخیر حاضر شد، البته دلیلش اتفاقاتی بود که برای من درس بسیار مهمی را داشت. فهمیدم که بهترین نعمتی که از جانب خداوند به ما اعطا شده سلامتی نیست !!!!!!

به نظر شما بهترین نعمت اعطا شده به انسان چیست؟

شاید خیلی چیزها به نظرتان برسد، اکثریت آنها هم درست باشد، و استدلالتان این باشد اگر این نعمت نباشد دنیا به چه دردی می خورد، هرچقدر هم که پول داشته باشی !!!

به نظر من بهترین نعمت دنیا نعمت وجود در دنیاست. نعمت حضور در دنیاست که باعث می شود ما در زندگی برای خواسته ها، اهداف و همه موارد دوست داشتنی تلاش کنیم یا این که برای اصلاح اوضاع و شرایط تلاش کنیم.

قدر این نعمت رو بدونیم و برای موفقیت خودمون اهدافی تعیین کنیم و برای رسیدن به اونها تلاش کنیم.

در قسمت دوم دوره هدف گذاری برای موفقیت و رسیدن به آرزوها در سال 1396راجع به ادامه موضوع صحبت کردم. در جلسه اول گفتم لیست تمامی خواسته هایتان را که از نظر شما قابل دسترسی در سال 1396 است را بنویسد. در این جلسه باید مهمترین آنها را انتخاب کنید و تعداد مشخصی از اهداف را در اولویت قرار دهید هدف هایی که برایتان بسیار مهم است(در فیلم گفتم) و مجدد آرزوهایتان را باز نویسی کنید، در این بازنویسی با حس مثبت و روحیه بخش خواسته هایتان را بنویسید، طوری که خواسته در وجود شما ایجاد عزت، قدرت و لذت بکند.

 

هدف گذاری برای موفقیت

 

پس از این کار باید خواسته تان را گسترده بکنید و به آن جان بدهید و آن را زنده کنید و مسئولیت بزرگ کردنش را قبول کنید، برای این کار یک باوری را باهم قرار می گذاریم و آن این است :
"به اندازه ای که شما خواسته تان را واضح، مشخص و قابل دسترسی می بینید و لیاقت داشتن آن را احساس می کنید، از خداوند کمک های بیشتری دریافت می کنید و احتمال رسیدن به آن خواسته برای شما افزایش پیدا خواهد کرد"

با این باور خواسته تان را تا جایی که می توانید توصیف کنید و شرح دهید، و آرزوها و اهدافتان رو جزیی از خودتان بکنید و مال خودتان بدانید. با این آرزوها زندگی کنید مثل هوا تنفس کنید. چند نکته برای شرح خواسته ها در فایل این جلسه گفتم و در آخر هدفی که خودم برای سال بعد دارم را به عنوان مثال آوردم، تا راهنمایی خوبی باشد برای کسانی که واقعا حاضرند به اهدافشان برسند، قسمت قبل از مثال را در سایر شبکه های اجتماعی قرار دادم ولی قسمت مثال را فقط برای اعضا آورده ام، چون واقعا معتقدم بهتر است همه خواسته و اهدافمان را ندانند، و فقط کسانی که متعهد به تلاش و انجام تمرین برای رسیدن به خواسته هایشان هستند این جلسه را کامل تماشا کنند، یک عضویت ساده کمترین تعهدی است که یک فرد برای رسیدن به خواسته هایش در کنار ما باید بدهد.
قسمت دوم بدون بخش مثال را از اینجا هم می توانید تماشا کنید.
جزوه تمرین را هم برای خودتان دانلود کرده و مجدد بنویسید.


 این فایل ها را هم تماشا بفرمایید:


دوره هدف گذاری برای موفقیت و رسیدن به آرزوها در سال 1396 قسمت اول 

دوره هدف گذاری برای موفقیت و رسیدن به آرزوها در سال 1396 قسمت سوم

رسیدن به آرزوها و خواسته ها : بیدار شدن از خواب واقعی قبل از شروع به حرکت

عبور از مسیرگذار در راه اندازی کسب و کار- جلسه چهارم

 

  2991        MP4        14:30        14:30        1        ویژه اعضا         


49:00
بازدید : 8784
8:25min
بازدید : 7085
5:55min
بازدید : 5509
1:30:00
بازدید : 5467
4:41min
بازدید : 5263
2:56min
بازدید : 3834
24 min
بازدید : 3773
12:42min
بازدید : 2998
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید