خانه خردمندان  >  خرد تاک >   خرد پول ساز  >   نمایش ویدیو

کتاب صوتی اسرار ذهن ثروتمند


دوستان توضیحی از کتاب اسرار ذهن ثروتمند و دانلود توضیحات صوتی کتاب اسرار ذهن ثروتمندان تی هارو اکر را می توانید در زیر بشنوید:
 

اسرار ذهن ثروتمند مقدمه 00 ِDownload

اسرار ذهن ثروتمند بخش 01 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 02 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 03 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 04 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 05 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 06 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 07 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 08 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 09 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 10 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 11 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 12 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 13 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 14 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 15 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 16 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 17 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 18 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 19 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 20 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 21 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 22 Download

اسرار ذهن ثروتمند بخش 23 Download

 

نکته مهم اینکه، دراین فایل های صوتی فقط روخوانی کتاب انجام نشده است. بلکه بخش اول این کتاب را بررسی نموده ایم.

 لطفا این مطالب را هم مشاهده نمایید:

تست شناسایی حدود ترموستات مالی ذهن شما

ترموستات مالی چیست و چگونه می توانید آن را تنظیم کنید؟

دانلود کتاب اسرار ذهن ثروتمند تی هارو اکر

دوره کامل"ساخت و پرورش یک ذهن ثروت ساز"

 

 

خبر تخفیف ویژه آخر سال محصولات سایت خردمندان لطفا کلیک کنید

  3875                                1        رایگان


1:30:00
بازدید : 2635
2:56min
بازدید : 1970
8:25min
بازدید : 1898
24 min
بازدید : 1443
12:20min
بازدید : 1334