دوره پیاده سازی نظام آراستگی (5S): جلسه پنجم نظافت و تمیز کاری

 3-Seiton (سپیدی وپاکیزگی)
 پس ازآن که اشیاءغیرضروری ازمحل کار خارج شدند واشیاءضروری درجای خودقرارگرفتند ،نوبت به پاکیزه کردن وپاکیزه نگهداشتن آنها می رسد . مرحوم کاشانی (1382)می نویسد : «این« سین» شاید به دلایل گوناگون یکی از مهم ترین معیارهای نظام باشد.این معیاربه همه چیزوهمه کس وهمه جامربوط می شود...پاکیزگی یعنی پاکیزگی انسان،ماشین وابزار ومواد و محیط کار.»
پاكيزه سازي وظيفه اي عمومي است وهركس در هر سطحي از سازمان كه قرار داشته باشد پاكيزه سازي جزيي از وظايف او محسوب مي شود.براي پاكيزه سازي مسئوليت ها و وظايف افراد بايد روشن شود .
نكته اي كه نبايد از نظر دور بماند اقدام به پاكيزه سازي همه جا است نه فقط جاهايي كه بيشتر در در معرض ديد قرار دارند. حذف آلودگي ها و گرد و غبار از محيط كار بايد به صورت كامل صورت گيرد.
پاكيزه سازي نوعي بازبيني نيز محسوب مي شود . در هنگام پاكيزه سازي اشكال هاي جزيي آشكار مي شود ، گم شده ها پيدا مي شوند ونياز هاي تعميراتي جزيي مشخص مي شوند.
 4-Seiketsu (سعی درحفظ وضع مطلوب)
 آیایک بارسواکردن ومرتب کردن وپاکیزه ساختن کافی است؟روشن است که برای داشتن محیطی ایده آل وآراسته بایستی پیوسته و بابرنامه ای مشخص اقدام کرد. هدف ازاجرای این مرحله،نگهداری همه چیزدر وضعیتی سامان یافته ، مرتب وپاکیزه حتی در زمینه های شخصی است. تدوین و نوشتاری کردن روش ها و تهیه بروشورها و دفترچه های راهنما ازجمله کارهای ضروري است.
 برای داشتن وضعيتي مطلوب استانداردکردن روش ها ضرورت دارد. هر سازماني مي تواند استانداردهايي براي خود تعريف كند. براي اين كار لازم است چند اقدام صورت گيرد.
اولين گام يافتن روش هايي است كه بايد استاندارد شوند.
گام دوم توافق با افراد براي اجرا است .
گام سوم انتشار استانداردها است .
گام چهارم اجراي استانداردها و
گام پنجم بهبود آنها است.
تهييه تقويم و سر رسيد هاي فعاليت ها و تكرار سه مرحله پيشين سبب مي شود كه وضعيت ايجاد شده محفوظ بماند و بازگشت به وضعيت قبل اتفاق نيفتد.
از روش هاي مؤثر در اجراي اين مرحله "به كار گيري مديريت ديداري است . مديريت ديداري يعني كاري كنيم كه ايراد ها و مشكلات به راحتي خود را نشان بدهند وتوسط افراد سازمان و مراجعه كنندگان به راحتي قابل تشخيص باشند و افراد براي بيان ونشان دادن اشكال ها نه تنها مورد بي مهري قرار نگيرند بلكه از آنها به خاطر لطفي كه كرده اند وفرصت هاي بهبود را نشان داده اند قدر داني شود.
 5-Shitsuke  (سازمان یافتگی و انضباط کاری)
 سازمان یافتگی و انضباط يعني ، تمرین تا جایی که افرادبه طورطبیعی کارشان رادرست انجام دهند.دراین مفهوم انضباط مساوی باتغییرعادت های نادرست وایجادعادت های مطلوب است.«سازمان یافتگی وانضباط چیزی است که شمادرارتش وپادگان های نظامی می توانید نشانه های ظاهری آن رابه خوبی ببینید.گاهی دراهمیت این «سین»آن قدرتاکید می شودکه می گویندنظام آراستگی باادب ونزاکت آغاز می شودوباآن پایان می یابد.(کاشانی،1382)
پرداختن به ظواهر وزيبا سازي فضا و تمرين هاي مختلف مربوط به رعايت نظم ، زمان و آمادگي براي رويا رويي با حوادثي چون آتش سوزي و زلزله ، تدوين دفترچه هاي راهنما از فعاليت هاي مهم اين مرحله است.
مشاركت همگاني اعم از كاركنان و دانش آموزان و اوليا در فعاليت هاي مربط به نظام آراستگي و فرهنگ سازي و ايجاد عادت هاي صحيح در كاركنان ودانش آموزان مهم ترين هدف و ملاك براي موفقيت استقرار نظام آراستگي در مدرسه است. به عبارت ديگر هنگامي مي توانيم ادعا كنيم كه نظام آراستگي در مدرسه استقرار يافته است كه دانش آموزان وكاركنان آگاهانه و به طور مستمر نظام آرستگي را اجرا نمايند .
 S5 مفاهیم و روش های لازم برای داشتن یک محیط مطلوب را در چارچوب نظامی روشن و به هم پیوسته ارائه می دهد.این اصول ساده و منطقی در  اجرا چندان ساده نیستند و برای اجرای آنها همت و تلاشی گسترده لازم است و قبل از همه تعهد مدیرارشد سازمان برای اجرای آن و تلاش و مشارکت همه اعضا.روش اجراي S5 در سازمان هاي مختلف متفاوت است و هر سازماني با توجه به شرايط و موقعيت و نوع كار خود مي تواند با حفظ اصول روش هاي خاص خود را طراحي كند.
 
مراحل اجرا
مراحل اجرای 5s
 سازمان ملی بهره وری ژاپن برای اجرای S5مراحل زیر راپیشنهادکرده است.
 1-آمادگی
 2-اعلام رسمی مدیرعامل
 3-تمیزکاری گسترده توسط همه کارکنان
 4-اجرایs1(سواکردن )
 5-اجرای روزانه s3,s2,s1(ابوطالبي،1383 )
 موضوع مهمي كه توجه به آن ضروري است نگهداري سيستم S5 پس از استقرار آن است . اگر مراقبت هاي لازم صورت نگيرد ممكن است سازمان به سرعت به عادات كهنه خود برگردد.
 یکی ازمراحل و فعالیت های اصلی برای برپانگه داشتن و بهبود نظام آراستگی ،ممیزی است.لازم است طبق برنامه ای مشخص ازمحیط هایی که درآنهاS5اجراشده است ممیزی صورت گیرد . منظورازممیزی«فرایندی سیستماتیک،مستقل ومدون برای کسب شواهد ممیزی و ارزیابی مبتنی بر واقعیت آن به منظورتعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیزی است.»( 9000:2005ISO)
 برخی از هدف های ممیزی عبارتنداز ،تعیین تطابق یانامنطبق بودن اجزای سیستم باویژگی های مشخص شده،تعیین میزان اثربخشی اجزای اجراشده یک سیستم دربرآوردن هدف ها،فراهم آوردن فرصت های بهبود،برآورده ساختن خواسته های قانونی،دریافت گواهینامه.(ابوطالبی ،1383)
 اجرای ممیزی باعث حفظ سيستم می شود و قوت ها و ضعف ها را آشکارمی سازدو زمینه را برای بهبود آن فراهم می آورد.
 

خریدار گرامی، محصولات سایت خردمندان مخصوص شما و خانواده محترمتان است، لطفاً آن را در اختیار دیگران قرار ندهید، ما شرعاً و قانوناً راضی نیستیم

 

  1449        mp4        10:00min                0        ویژه فروش        8000 تومان


49:00
بازدید : 6888
1:30:00
بازدید : 4300
4:41min
بازدید : 4121
8:25min
بازدید : 3935
2:56min
بازدید : 3012
24 min
بازدید : 2787
12:42min
بازدید : 2395
5:55min
بازدید : 2274
12:20min
بازدید : 1911
لطفا برای پیوستن به جمع خردمندان در خبرنامه ثبت نام کنید